دوشنبه 13 آذر 1402

کلیپ و موشن گرافیک

نگاهی کوتاه به روند اجرای پروژه مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی یزد - ۱۴۰۲/۰8/29

 

نگاهی به سفر سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به یزد - ۱۴۰۲/۰7/09

 

احیای 25 واحد راکد صنعتی استان یزد در سال 1401 - ۱۴۰۲/۰6/29

 

توسعه قابل توجه شهرکهای صنعتی استان یزد در دولت سیزدهم  ۱۴۰۲/۰6/12

 

آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پوشاک استان یزد  ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

 

برتری شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در نمایشگاه هفته پژوهش - 1401/09/15

 

آیین کلنگ زنی ایجاد ناحیه صنعتی زارچ - 1401/09/26

تنظیمات قالب