چهارشنبه 27 تیر 1403

فراخوان‌ها

لیست اخبار صفحه :1
فراخوان برای متقاضیان گواهی اعتبار مولد(گام)

فراخوان برای متقاضیان گواهی اعتبار مولد(گام)

دارنده اوراق گام می تواند اوراق را تا زمان سررسید آن که از پیش معین شده، نزد خود نگه دارد و پول فروش به بنگاه اقتصادی متعهد را دریافت کند.هم چنین قبل از آن نیز می تواند این اوراق را در بورس کالا به فروش برساند.

    تنظیمات قالب