دوشنبه 13 آذر 1402

سند تحولی یزدنوین

برای دریافت برنامه سند تحولی یزد نوین اینجــــــــــــــا کلیک کنید

 

اخبار سند تحولی یزدنوین

 حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استان در قالب «سند یزدنوین» قوت می گیرد - 25/07/1402

افزایش ایجاد زیرساخت های صنعتی استان بر اساس سند تحولی یزد نوین - 1402/06/19

  اهتمام «یزد نوین» به توسعه صنعت قطعه‌سازی و ماشین‌سازی -1402/06/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

تنظیمات قالب