چهارشنبه 27 تیر 1403

افتخارات و دستاوردها

افتخارات و دستاوردهای شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد در سال ۱۴۰۱

کسب رتبه عالی در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی در مقایسه با سایر شرکتهای استانی

کسب رتبه اول در زمینه انجام فعالیت های حقوقی و امور قراردادها در سطح کشور

کسب رتبه برتر کشور در توسعه خوشه های کسب و کارو دریافت لوح و تندیس از وزیر محترم صمت

کسب رتبه برتر در حوزه توسعه فناوری در بین شرکتهای استانی و دریافت لوح و تندیس از وزیر محترم صمت

کسب رتبه برتر در بخش برپایی غرفه در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان یزد

کسب رتبه اول در زمینه افزودن به اراضی در اختیار در میان شرکتهای استانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

احیای بیش از ۳۰ واحد راکد صنعتی و بازگشت آنها به چرخه تولید  مبارزه با دلالی و خرید و فروش زمین در شهرکهای صنعتی استان یزد با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی استان

راه اندازی مرکز یکپارچه پاسخگویی به ارباب رجوعان در شرکت شهرکهای صنعتی و افزایش بیش از ۹۰ درصدی رضایت مراجعین

 

تنظیمات قالب