دوشنبه 13 آذر 1402

آرشیو اخبار استان

لیست اخبار صفحه :1
زمینه سازی برای حضور 12 صنعت فعال حوزه فناوری در دهمین نمایشگاه ستاوردهای پژوهش و فناوری یزد
با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد رقم خورد

زمینه سازی برای حضور 12 صنعت فعال حوزه فناوری در دهمین نمایشگاه ستاوردهای پژوهش و فناوری یزد

سرپرست معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد گفت: این شرکت در دهمین نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش حضور فعال خواهد داشت.

حمایت از 8 ایده برتر استارت آپی برای تجاری سازی و سرمایه گذاری در استان یزد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد:

حمایت از 8 ایده برتر استارت آپی برای تجاری سازی و سرمایه گذاری در استان یزد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد گفت: 8 ایده برتر حاصل از برگزاری رویدادهای استارت آپی با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد به مرحله تجاری سازی و یا جذب سرمایه رسیده است.

پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی یزد
در راستای برنامه های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در یزد:

پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی یزد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد به همراه جعفری معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد در راستای پیگیری برنامه های ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان یزد از چند واحد صنعتی دارای مسائل حقوقی بازدید کردند.

شناسایی و رفع 5 نیاز فناورانه صنایع استان یزد در سال جاری/شرکت های مستعد برای دانش بنیان شدن حمایت می شوند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد:

شناسایی و رفع 5 نیاز فناورانه صنایع استان یزد در سال جاری/شرکت های مستعد برای دانش بنیان شدن حمایت می شوند

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد گفت: یکی از برنامه های این شرکت که بر اساس زمان بندی مشخص در حال انجام است شناسایی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی است که در این زمینه پنج نیاز واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان امسال شناسایی و رفع شد.

تنظیمات قالب