جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري تور نمايشگاه اگروفود

شروع فراخوان :‌1397/10/25
پایان فراخوان :‌1397/10/29

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به برگزاري تور نمايشگاهي اگروفود دبي (28 بهمن لغايت 2 اسفندماه97) اقدام كند. لذا از شركت هاي داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد پيشنهادهاي خود را به معاونت صنايع كوچك شركت ارائه نمايند.

فایل وجود ندارد