دوشنبه 13 آذر 1402

رسیدگی به شکایات

برای ارسال و پیگیری شکایات از پنجره واحد خدمات سازمان(میز خدمت الکترونیک) وارد شوید

و روی قسمت رسیدگی به شکایات کلیک کنید.

 

ورود به میز خدمت الکترونیک

تنظیمات قالب