جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي فولاد
نوع شهرك شهرك
شهرستان اشكذر
دهستان كذاب
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 32.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر