جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي ميبد 2
نوع شهرك شهرك
شهرستان ميبد
دهستان حسن آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 57.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 710.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 57.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 13.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن ميبد )
فاصله تا شهر 9.00 کیلومتر