جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي شمس آباد
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان ميبد
دهستان بفروييه
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 710.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 54.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 10.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن ميبد )
فاصله تا شهر 6.00 کیلومتر