آمار و اطلاعات
 

اطلاعات عمومی واگذاری و بهره برداری واحدها تا پایان خرداد98اطلاعات عمومی واگذاری و بهره برداری واحدها تا پایان اسفند97دستورالعمل بروز رساني امار و اطلاعات سايت ابلاغي وزارت صنعت، معدن و تجارتتلفن پرسنلآمار و اطلاعات کلی واحدهای صنعتی

آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی