جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

تور نمايشگاهي گلفود دبي صنايع غذايي

شروع فراخوان :‌1398/10/15
پایان فراخوان :‌1398/10/22

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد به منظور برگزاري تور نمايشگاهي گلفود دبي صنايع غذايي از 27 بهمن الي 1 اسفند 98 نسبت به انتخاب مجري اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت بعمل مي ايد نسبت به ارائه قيمت و شرايط پيشنهادي خود اقدام بعمل اورند.

فایل وجود ندارد