جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري برگزاري تور نمايشگاه اينتر تكستايل 2020 شانگهاي چين

شروع فراخوان :‌1398/10/15
پایان فراخوان :‌1398/10/22

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد نسبت به انتخاب مجري برگزاري تور نمايشگاه اينتر تكستايل 2020 شانگهاي چين كه از تاريخ 21 الي 23 اسفندماه 98 در شهر شانگهاي چين برگزار مي گردد، اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد نسبت ارائه پيشنهاد خود به معاونت صنايع كوچك اين شركت اقدام كنند.

فایل وجود ندارد