جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري تور نمايشگاه برق دبي

شروع فراخوان :‌1398/10/04
پایان فراخوان :‌1398/10/11

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد به منظور برگزاري تور نمايشگاهي صنعت برق دبي از 13 الي 15 اسفنذماه 98 نسبت به انتخاب مجري اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد نسبت به ارائه قيمت و شرايط پيشنهادي خود اقدام بعمل اورند.

فایل وجود ندارد