جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري تور نمايشگاه صنعت ساختمان دبي (Big5)

شروع فراخوان :‌1398/08/14
پایان فراخوان :‌1398/08/18

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد نسبت به انتخاب مجري برگزاري تور نمايشگاهي صنعت ساختمان دبي كه از تاريخ 4 الي 7 آذرماه در شهر دبي برگزار مي گردد، اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد نسبت ارائه پيشنهاد خود به معاونت صنايع كوچك اين شركت اقدام كنند.

فایل وجود ندارد