جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري تور نمايشگاه فناوري، فلز كاري و ريخته گري بورسا

شروع فراخوان :‌1398/08/14
پایان فراخوان :‌1398/08/18

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد نسبت به انتخاب مجري برگزاري تور نمايشگاهي فناوري، فلز كاري و ريخته گري بورسا تركيه كه از تاريخ 7 الي 10 آذرماه در شهر بورسا تركيه برگزار مي گردد، اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد نسبت ارائه پيشنهاد خود به معاونت صنايع كوچك اين شركت اقدام كنند.

فایل وجود ندارد