جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري تور نمايشگاه بين المللي منسوجات خانگي فرانكفورت آلمان

شروع فراخوان :‌1398/08/08
پایان فراخوان :‌1398/08/11

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد نسبت به انتخاب مجري برگزاري تور نمايشگاهي بين المللي منسوجات خانگي فرانكفورت آلمان كه از تاريخ 17 الي 20 دي ماه در شهر فرانكفورت آلمان برگزار مي گردد، اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد نسبت ارائه پيشنهاد خود به معاونت صنايع كوچك اين شركت اقدام كنند.

فایل وجود ندارد