جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري تور نمايشگاه فرش و كفپوش هانوفر آلمان

شروع فراخوان :‌1398/08/08
پایان فراخوان :‌1398/08/11

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند اين شركت در نظر دارد نسبت به انتخاب مجري برگزاري تور نمايشگاه فرش و كفپوش هانوفر آلمان كه از تاريخ 20 الي 23 دي ماه در شهر هانوفر آلمان برگزار مي گردد، اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد نسبت ارائه پيشنهاد خود به معاونت صنايع كوچك اين شركت اقدام كنند.

فایل وجود ندارد