جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري تور نمايشگاهيي

شروع فراخوان :‌1398/07/15
پایان فراخوان :‌1398/07/17

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به انتخاب مجري برگزاري تور نمايشگاه صنعت بسته بندي تركيه (1 الي 4 آبان ماه) اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد نسبت به ارائه قيمت و خدمات پيشنهادي تا تاريخ 17 مهرماه به معاونت صنايع كوچك شركت اقدام فرمايند.

فایل وجود ندارد