جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري برگزاري تور نمايشگاهي تركيه

شروع اطلاعیه :‌1398/05/16
پایان اطلاعیه :‌1398/05/19

شرح اطلاعیه:

به اطلاع مي رساند:
شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به انتخاب مجري تور نمايشگاه بين المللي صنايع غذايي تركيه مورخ 13 الي 16 شهريور ماه اقدام نمايد. لذا از شركت ها و افراد داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد نسبت به اعلام قيمت پيشنهادي خود اقدام نمايند.

فایل وجود ندارد