جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمايشگاه صنعت ساختمان آلماتي

شروع فراخوان :‌1397/05/16
پایان فراخوان :‌1397/05/21

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به برگزاري تور نمايشگاهي صنعت ساختمان آلماتي (13 لغايت 15شهريورماه 97) اقدام كند. لذا از شركت هاي داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد پيشنهادهاي خود را به معاونت صنايع كوچك شركت ارائه نمايند.

فایل وجود ندارد