جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان انتخاب مجري دوره هاي آموزشي

شروع فراخوان :‌1398/03/01
پایان فراخوان :‌1398/03/15

شرح فراخوان:

به پيوست فهرست عناوين دوره هاي آموزشي مورد حمايت شركت شهركهاي صنعتي استان يزد، براساس نيازسنجي صورت گرفته اعلام مي‌گردد. از كليه موسسات داراي مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي (مجوز از وزارت علوم، سازمان فني و حرفه اي و يا ساير نهادهاي تخصصي دولتي يا عمومي) دعوت مي‌شود با توجه به شرايط و الزامات برگزاري، نسبت به ارائه مستندات و پيشنهاد قيمت جهت برگزاري دوره اقدام نمايند.
مجري متقاضي برگزاري دوره مي‌بايست فرمهاي ذيل را تكميل، و مجموع مستندات را طي نامه رسمي به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه دهد:
 فرم شماره يك، ارزیابی مجري آموزشی (به انضمام رزومه يك صفحه اي از شركت مجري)
 فرم شماره دو، اطلاعات دوره آموزشی (به ازای هر دوره آموزشی که مجری توانایی یا تمایل به برگزاری آن را دارد، به انضمام رزومه يك صفحه اي از مدرس دوره)
 فرم شماره سه، آناليز قيمت برگزاري دوره
تذكرات مهم:
• ابلاغ كار، در صورت انتخاب مجري پس از ارزيابي كيفي، از طريق سامانه ستاد صورت مي‌گيرد، و لذا متقاضي بايست در سايت setadiran.ir عضو باشد.
• میزان حمایت از دوره‌ها به ازای هر دوره و با توجه به شرايط رقابتي و آناليز قيمت ارائه شده از طرف مجري، تعیین و به مجری منتخب اعلام می‌گردد و مجری موظف است یارانه‌ی شرکت شهرک‌های صنعتی را از شهریه‌ی شرکت‌کنندگان کسر نموده و مابقی هزینه را از آنها دریافت نماید. حمايت صرفا مشمول كاركنان معرفي شده از صنايع كوچك و متوسط داراي پروانه بهره برداري و يا اعضاي خوشه‌هاي كسب و كار استان و ساير ذينفعان (واجد شرايط ذكر شده در دستورالعمل حمايتي سازمان صنايع كوچك) خواهد بود.
• در صورت تعلل و اقدام دیرهنگام مجری نسبت به برگزاری دوره که منجر به کنسل شدن یا به تعویق افتادن آن گردد، شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد می تواند مجری را از ادامه برگزاری دوره ها و همکاری در این زمینه تعلیق یا عزل نماید. بنابراين در انتخاب عنوان و پيشنهاد برگزاري،‌ با توجه به توانمنديهاي مجري، دوره دقت لازم به عمل آيد.
• مجوز اداره كار، براي برگزاري دوره هاي ايمني ضروري است