جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان انتخاب مجري تور نمايشگاهي

شروع فراخوان :‌1398/02/22
پایان فراخوان :‌1398/02/28

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به برگزاري تور نمايشگاه صنعت پلاستيك و لاستيك چين (31 ارديبهشت لغايت 3 خرداد ماه 98) اقدام كند. لذا از شركت هاي داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد پيشنهادهاي خود را به معاونت صنايع كوچك شركت ارائه نمايند.
ضمنا شركت كنندگان در اين تور نمايشگاهي از يارانه حمايتي شركت شهركهاي صنعتي برخوردار مي شوند.