جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

بيست و هشتمين نمايشگاه صنايع غذايي مسكو

شروع اطلاعیه :‌1398/02/18
پایان اطلاعیه :‌1398/02/31

شرح اطلاعیه:

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايرانم از طريق شركت شهركهاي صنعتي استان همدان به عنوان استان معين از حضور واحدهاي صنعتي در نمايشگاه صنايع غذايي مسكو حمايت مي نمايد. واحدهاي صنعتي استان يزد نيز مي توانند از اين فرصت استفاده نمايند و از يارانه نمايشگاهي برخوردار گردند. جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره 09128985743 تماس حاصل فرماييد.

فایل وجود ندارد