جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري تور نمايشگاهي برق دبي

شروع اطلاعیه :‌1397/10/30
پایان اطلاعیه :‌1397/11/03

شرح اطلاعیه:

به اطلاع مي رساند شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به برگزاري تور نمايشگاهي صنعت برق دبي (14 لغايت 17 اسفندماه97) اقدام كند. لذا از شركت هاي داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد پيشنهادهاي خود را به معاونت صنايع كوچك شركت ارائه نمايند.

فایل وجود ندارد