جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمايشگاه آنكيروس استانبول

شروع فراخوان :‌1397/07/08
پایان فراخوان :‌1397/07/12

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به برگزاري تور نمايشگاهي آنكيروس استانبول (2 لغايت 5 آبان ماه 97) اقدام كند. لذا از شركت هاي داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد پيشنهادهاي خود را به معاونت صنايع كوچك شركت ارائه نمايند.

فایل وجود ندارد