جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمايشگاه باكو بيلد آذربايجان

شروع فراخوان :‌1397/07/08
پایان فراخوان :‌1397/07/12

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به برگزاري تور نمايشگاهي باكوبيلد آذربايجان (2 لغايت 5 آبان ماه97) اقدام كند. لذا از شركت هاي داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد پيشنهادهاي خود را به معاونت صنايع كوچك شركت ارائه نمايند.

فایل وجود ندارد