جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

نمايشگاه آگروفود بغداد

شروع فراخوان :‌1397/07/08
پایان فراخوان :‌1397/07/12

شرح فراخوان:

به اطلاع مي رساند شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به برگزاري تور نمايشگاهي اگروفود بغداد(15لغايت 18 مهرماه97) اقدام كند. لذا از شركت هاي داراي صلاحيت دعوت به عمل مي آيد پيشنهادهاي خود را به معاونت صنايع كوچك شركت ارائه نمايند.

فایل وجود ندارد