جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

فراخوان شناسایی و نیازسنجی

شروع فراخوان :‌1398/11/29
پایان فراخوان :‌1398/12/29

شرح فراخوان:

فراخوان شناسایی و نیازسنجی دوره‌های آموزشی، تورهای صنعتی، عنوان نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و سایر رویدادهای صنعتی و بازرگانی مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط استان یزد.
با توجه به الزام معرفی رویدادهای مورد حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و اخذ تأییدیه جهت حمایت‌های آتی در سال ۱۳۹۹، خواهشمند نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را از طریق فرم آنلاین زیر ثبت نمایید. بدیهی حمایت‌های مالی و معنوی از برنامه‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی استان، مستلزم مشارکت و ارائه نظرات مدیران و کارشناسان صنعت استان یزد می‌باشد.

کلیک کنید