جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري نمايشگاه بين المللي طلا و جواهر هنگ كنگ

شروع فراخوان :‌1398/10/26
پایان فراخوان :‌1398/10/30

شرح فراخوان:

خوشه طلاي استان يزد در راستاي برنامه هاي عمل خود با همكاري شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد نسبت به انتخاب مجري تور نمايشگاه بين المللي طلا و جواهر هنگ كنگ اقدام نمايد. لذا از شركت هاي داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد، با توجه به شرايط مد نظر برگزاري تور مطابق با درخواست ها و استانداردهاي خوشه طلا حداكثر تا 30 دي ماه اعلام آمادگي نمايند.

فایل وجود ندارد