معرفی شرکت
 

بي ترديد ارتقاء سطح كيفي و كمي صنايع كشور و رقابتي شدن محصولات توليدي – داخلي در بازارهاي جهاني نيازمند نگرشي جامع و تفضيلي به تمامي عوامل تاثير گذار در توسعه صنايع از جمله تامين خدمات زيربنايي مورد نياز اين رشته مي باشد سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با سرلوحه قراردادن سياست ايجاد شهركها ونواحي صنعتي در تمامي نقاط كشور سعي داشته تا مانع از هم گسستگي صنايع موجود در مناطق مختلف به لحاظ نوع توليد و مكان استقرار و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي گردد.
شرکت شهرک های صنعتی در سال 1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی تأسیس شده و به تدریج در 30 استان کشور، شرکت های تابعه به منظور ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی کشور و تأمین خدمات مورد نیاز آنها از قبیل آب، برق، گاز، راه دسترسی و ... پا به عرصه نهادند، که طی قراردادهای مصوب، ابتدا حق بهره برداری از این تأسیسات به متقاضی واگذار و در زمان اخذ پروانه بهره برداری، انتقال قطعی نیز به آنها صورت می پذیرد.
بر این راستا شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در تاريخ 16 بهمن ماه 1364 تأسيس شد و هم‌اکنون به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تحت پوشش داشتن 13 شهرك صنعتي مصوب و 1 منطقه ويژه اقتصادي و 17 ناحیه تحویلی از جهاد کشاورزی به فعاليت خود ادامه مي دهد.


وظايف

- برنامه ريزي و مطالعه اوليه در زمينه نيازسنجي، امكان سنجي و مكان‌يابي شهركها و نواحي صنعتي در سطح استان.
- ايجاد هماهنگي باكليه دستگاههاي ذيربط و تهيه گزارش توجيهي اوليه فني_اقتصادي درخصوص نياز منطقه به ايجاد شهرك يا ناحيه صنعتي جهت تصويب شهرك يا ناحيه در هيات محترم وزيران يا شوراي برنامه ريزي استان.
- تملك اراضي شهركها و نواحي صنعتي مصوب.
- طراحي شهركها و نواحي صنعتي با لحاظ نمودن اصل استقرار سازمان يافته واحدهاي صنعتي، همجواري صنايع همگن وايجاد كليه الزامات فني و تامين امكانات زيربنايي واحدهاي صنعتي.
- اجراي پروژه هاي عمراني جهت آماده سازي اراضي وايجاد امكانات زيربنايي موردنياز از قبيل شبكه‌هاي معابر، توزيع آب، برق، گاز، خطوط تلفن و جمع آوري فاضلاب به منظور ايجاد بستر مناسب جهت تسريع در استقرار صنايع در شهركهاي صنعتي.
- تخصيص زمين به متقاضيان سرمايه گذاري و صاحبان صنايع و ارائه خدمات جنبي مربوطه ازقبيل صدور مجوزاحداث ساختمان، وصل انشعابات آب و فاضلاب، ارائه معرفي نامه به شركتهاي برق، گاز و مخابرات، صدور پايان كار ساختمان، تنظيم صورتمجلس تفكيكي ثبتي قطعات، معرفي به بانك جهت اخذ تسهيلات از بانكها، معرفي صنعتگران بهره بردار به دفاتر اسناد رسمي به منظور انتقال قطعي سند مالكيت وساير خدمات مشابه.
- واگذاري امورمربوط به راهبري، نگهداري و خدمات شهركها و نواحي صنعتي به صاحبان صنايع مستقر در آن شهرك يا ناحيه در راستاي اجراي سياست كاهش تصدي گري دولت.
- احداث و واگذاري مجتمع هاي كارگاهي به منظور كمك به استقرارصنايع كوچك در شهركها و نواحي صنعتي و ايجاد خدمات تكميلي از قبيل: احداث تصفيه خانه فاضلاب، ساختمانهاي اداري، ورزشگاه،سالن اجتماعات، مسجد، درمانگاه و.... ازجمله ديگر خدمات قابل ارائه توسط اين شركت ميباشد.